'

Antirasisterna ser invandrare som något exotiskt som ska dansa.