'

Det kunskapsmässiga förfallet vid våra universitet och högskolor