'

Generationer av svenskar sätts i skuld med EU:s återhämtningsfond.