'

Regeringens miljöpolitik är ett hot mot Sveriges elsystem.