'

Lena Malmberg (MED): Därför undviker SVT att rapportera kritiskt