'

Den galna skatten på plastpåsar blev precis galnare