'

Hälften av alla långtidsarbetslösa är födda utanför Europa. Regeringen kallar det rasism.