'

Kriminaliteten: Socialdemokratiska opinionsbildare kräver fortsatt amnesti