'

Kraftigt ras för Annie Lööf i förtroendemätning