'

Kommunen ignorerade miljöfarlig bil i sjö – i 50 år