'

Kommer sänkta bränslepriser att skada Sverigebilden? Katerina Janouch svarar