'

Ramadanfirare tycks inte veta om att Google finns.