'

Kinnunens salta kommentar om reduktionsplikten: "Noll"