'

Hur är det att leva med en islamistisk dödsdom?