'

Kent Ekeroth: Värdelösa politiker ska inte styra Sverige