'

Katja Nyberg (SD): Det måste bli kännbara konsekvenser för upploppsmännen