'

Känner inte Svenska kyrkan till att Egypten var kristet?