'

Kakabaveh bevisar faran med mångkultur och etniska röster i Sveriges riksdag