'

Trafikverkets presschef om att mer än var tionde väg är i dåligt skick.