'

Jomshof (SD): "Löser vi inte med lätt- eller mellanmjölk. Krävs helt andra åtgärder"