'

Jessica Stegrud: Verkligheten har kommit ikapp i energifrågan