'

Jessica Stegrud: Vänstern måste erkänna sin skuld