'

Jessica Stegrud (SD): Orealistiska klimatmål gör att Sverige tappar konkurrenskraft