'

Jättemoské planeras i Kalmar: "Kopplingar till terrororganisationer"