'

Jan Blomgren: Vi har tidigare haft en regering som vill avveckla kärnkraften | Jan Blomgren