'

Jan Blomgren: Vad Socialdemokraterna inte nämner i sin film om kärnkraft