'

Somalia rasar över Rebeckas video och Henrik Arnstad har tappat minnet.