'

Äldreomsorgen ska inte användas som en integrationsåtgärd