'

Islamistiskt kvinnomode på skattefinansierad utställning i Malmö