'

Interna S-kritiken: Socialdemokraterna är inte längre ett parti för arbetare