'

"Integrationen är en fälla" | Sörman analyserar Strömmers intervju