'

”Insikten hos vänstersidan är väldigt långsam” | Dick Erixon | Gängkriget