'

Lär man sig språket tvingas man ju ta ett jobb, och då försvinner alla bidrag.