'

Bör Sverige följa Danmarks asylstopp? Vad tycker svenskarna?