'

Hur utbredd är islamismens infiltration av Sverige? | Intervju med Sameh Egyptson