'

Hur stort inflytande har Sverigedemokraterna över klimatpolitiken? | Kritiken från Per Bolund (MP)