'

Hur smart är det att vara oförsiktig när man styr ett helt land?