'

Hur kommer elkrisen att påverka matpriserna? | Intervju med Edward Nordén