'

Hur bra gick det för Ebba Busch? | Är det verkligen en bedrift att ha regeringsfärdighet?