'

Tolvsvepet | regeringen tar emot IS-terrorister