'

Händelse: Demonstranterna tar sig igenom polisens avspärrningar