'

Hassan blir belönad med tolk när han struntar i SFI