'

Har V och C har samma värdegrund? Samtidigt 237