'

Har Socialdemokraterna gjort slut med Miljöpartiet?