'

”Har inte tid att fundera på nån avgång eller inte” | Thornberg