'

Här försöker aktivisten störa Riks bevakning av klimatdemonstrationen