'

Här flyr KD Haninge från Riks frågor om språkkravet | Språkkrav inom äldreomsorgen