'

Har det blivit för dyrt att vara svensk? | Sörman och Tina