'

Experter: Kärnkraft är en grön och hållbar energikälla.