'

Hagnell: Att Alice Bah Kuhnke gillar migpakten är dålig signal